• Bestel makkelijk en snel
  • Winkels in Groningen en Drenthe
  • Roden: 050-5012967 - UMCG: 050-3110998

Herman Pleij over identiteit


Zondag 18 maart, 14.30 uur
CazemierBoerderij, Tolbert
Entree: € 10,-, inclusief koffie/thee

Wij Nederlanders worden door buitenlanders vaak gezien als lomp, direct, gierig, bot en betweterig. Terwijl wij onszelf liever zien als tolerant, gewoon, gezellig, recht voor zijn raap, zuinig en egalitair. Twee zijden van dezelfde medaille? Ook menen wij Nederlanders dat we elk uniek zijn en volstrekt individualistisch opereren. Niets is minder waar! Herman Pleij verhaalt dat ook dat historisch gezien bij uitstek een onderdeel is van de Nederlandse identiteit.

Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943), emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, zal naar aanleiding van zijn boeken Moet kunnen en Moet nog steeds kunnen ingaan op deze onderwerpen. 

 

Entreekaarten: Boekhandel Daan Nijman (Roden) en Kapsalon Hair & Beauty (Tolbert)

29 maart Het huis vol


Donderdag 29 maart, 19.30 uur, winkel

'In 2015 kregen vrouwen gemiddeld 1.66 kinderen. Honderd jaar eerder waren dat er nog 4.45. Echtparen die rond 1870 trouwden, kregen gemiddeld zelfs acht kinderen.'

Journalist en thriller-schrijfster Anita Terpstra dook voor haar nieuwste boek Het huis vol in de  jeugd van haar ouders, die beiden opgroeiden in een groot naoorlogs gezin. Haar moeder was een van veertien en haar vader een van zeven kinderen. Hoe was het om op te groeien in zo'n groot gezin? Was het gezellig om zoveel broers en zussen te hebben of kwamen ze aandacht tekort? Hoe werden alle monden gevoed en kinderen gekleed, wie nam welke rol op zich en hoe ging het er op school aan toe? Maar vooral: hoe heeft hun plek in dat grote gezin de levens van Anita's vader, moeder, ooms en tantes beïnvloed?

 

Het huis vol is het indrukwekkende verhaal van het grote gezin in naoorlogs Nederland en is rijkelijk voorzien van historische beelden en anekdotes over het leven toen.

 

 

Lezing