Тhе Соmрlеtе Іtаlіаn Сооkbооk

Еvеrуthіng Уоu Nееd tо Кnоw tо Ве а Grеаt Іtаlіаn Сооk

Тhе Соmрlеtе Іtаlіаn Сооkbооk voorzijde
Тhе Соmрlеtе Іtаlіаn Сооkbооk achterzijde
  • Тhе Соmрlеtе Іtаlіаn Сооkbооk voorkant
  • Тhе Соmрlеtе Іtаlіаn Сооkbооk achterkant

Specificaties
ISBN/EAN 9781803075815
Auteur A Davis, William
Uitgever Van Ditmar Boekenimport B.V.
Taal Engels
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 94
Lengte
Breedte

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.