• Gratis verzending in Nederland vanaf € 20,-
  • Winkels in Groningen en Drenthe
  • Roden: 050-5012967 - UMCG: 050-3110998

Fryslan Lan Fan Talen

- in Skiednis -


Fryslan Lan Fan Talen
Fryslân lân fan talen fertelt oer de skiednis fan it Frysk: wêr’t it weikomt, hoe âld at it is, dat it yn de rin fan de iuwen aardich wat feroare is en noch feroaret, hoe’t it plak yn de maatskippij net altyd itselde wie en wat syn posysje yn de lêste iuw wurden is. It ferhaal fan dy taal stiet net op himsels, want fan it begjin fan ús jiertelling ôf hat it yn kontakt stien mei oare talen lykas it Latyn, it Frankysk, it Middelnederlânsk, it Stedsk, it Nederlânsk en de lêste tiid hieltyd mear mei it Ingelsk.Mei rychjes foarbylden fan oernommen wurden wurdt in yndruk jûn fan de ynfloed fan oare talen op it Frysk. Kaartsjes meitsje dúdlik hoe’t de talen geografysk tusken de oare talen yn steane en hoe’t der ferpleatsings west ha. Ek gâns oare yllustraasjes litte sjen dat it ferhaal fan de Fryske taal in soad nijsgjirrige haadstikken hat.
Eigenschappen
ISBN/EAN9789492176219
AuteurReitze J. Jonkman & Arjen P. Versloot
UitgeverAfuk
TaalNederlands
UitvoeringBoek, ongespecificeerd
Lengte mm
Breedte mm
Dikte mm
Gewicht gr
Verschenen00-00-0000

Voorraadstatus
RodenOp voorraad
GroningenNiet op voorraad