Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode

Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode voorzijde
Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode achterzijde
  • Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode voorkant
  • Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode achterkant

Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek. De nadruk in dit boek ligt op het verwerken en analyseren van onderzoeksvragen met SPSS. Dat is echt een doe-vak en daarom is het boek geschreven in een practicumvorm, waarin de student zelfstandig aan het werk kan. De centrale casus met probleemstelling, onderzoeksdeelvragen en enquête is het uitgangspunt voor de aan te leren SPSS-vaardigheden. De student leert om onderzoeksvragen te analyseren met behulp van SPSS, waarbij het resultaat telkens een tabel, een grafiek of een statistische analyse is die een antwoord geeft op een onderzoeksdeelvraag. Door deze terugkoppeling wordt SPSS geplaatst als een onderdeel in het totale onderzoeksproces. Veel aandacht wordt ook geschonken aan de SPSS lay-out, omdat de onderzoeker die zijn resultaten mondeling of schriftelijk presenteert, moet zorgen voor heldere tabellen en grafieken waarin duidelijk het antwoord op een onderzoeksdeelvraag is weergegeven. Het huidige versienummer van SPSS is 23, maar wie nog gebruikmaakt van eerdere versies kan ook zonder problemen met dit boek uit de voeten. JOHAN SMITS en RONALD EDENS zijn als docent verbonden aan Saxion Hogescholen te Enschede. Binnen de opleidingen Commerciële Economie, International Business and Languages en International Business and Management Studies verzorgen zij het onderwijs in de modules marktonderzoek, statistiek en SPSS. In MyLab | Nederlandstalig hebben studenten en docenten de vrije beschikking over een uitgebreide hoeveelheid ondersteunend materiaal: - Interactieve eText - Uitgebreide praktijkcases - Databestanden bij de oefeningen in het boek - Een handige begrippentrainer - Docentenhandleiding met uitwerkingen van de cases - Figuren & Tabellen

Specificaties
ISBN/EAN 9789043034135
Auteur Johan Smits
Uitgever Pearson Benelux B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 240.0 mm
Breedte 171.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.