Nederlandse Benoem Test (NBT)

Nederlandse Benoem Test (NBT) voorzijde
Nederlandse Benoem Test (NBT) achterzijde
  • Nederlandse Benoem Test (NBT) voorkant
  • Nederlandse Benoem Test (NBT) achterkant

Doel van de test De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en clienten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en clienten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creeren. Toepassing • Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen • Behandeling: meet de voorruitgang van gegeven therapie. • Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal voor de Nederlandse populatie ontwikkeld. Wat meet de NBT? De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789036825191
Auteur Lizet van Ewijk
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 37
Lengte 240.0 mm
Breedte 168.0 mm
De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieen) en woordfrequentie (3 categorieen) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject. Voor wie? De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam. Afname en scoring De afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet. Normen Om na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft. Materialen NBT- complete set NBT- scoreformulieren

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.