Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test voorzijde
Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test achterzijde
  • Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test voorkant
  • Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test achterkant

Meet: sociaal cognitieve vaardigheden Leeftijdsbereik: kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar Afnameduur: ca. 30 minuten Toepasbaar in: Jeugd GGZ Kwalificatieniveau: 2 (psychodiagnostische scholing vereist) Doel van de test Met de Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT) kan bepaald worden of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich sociaal cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt die gerelateerd zijn aan hun leeftijd. Kinderen met problemen op dit gebied hebben vaak een (oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis, ADHD of een aan autisme verwante stoornis. De test geeft aan welke eventuele tekorten in sociaal cognitieve vaardigheden er zijn. De SCVT staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI). Wat meet de SCVT? Met de SCVT worden acht sociaal cognitieve vaardigheden gemeten die zijn gerelateerd aan een bepaalde leeftijd van een kind. Deze vaardigheden zijn: Identificeren Discrimineren Differentiëren Vergelijken Zich verplaatsen Relateren Coördineren Verdisconteren Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn leeftijd dan is extra aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling. Toepassingsmogelijkheden Diagnose: van eventuele tekorten in de sociale informatieverwerking, bv...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031351534
Auteur T.G. van Manen
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 194
Lengte 241.0 mm
Breedte 168.0 mm
in het kader van indicatiestelling Screening: van leeftijdsadequate ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden en selectie van kinderen die een achterstand laten zien in de normale ontwikkeling van sociale informatie verwerking. Evaluatie: van de effectiviteit van behandelingen op het gebied van sociale informatieverwerking. Afname De SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bij elk verhaaltje horen acht vragen, die de acht sociaal cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. In totaal zijn er 56 vragen. De afnameduur bedraagt ca. 30 minuten. De scoring kan zowel met de hand als geautomatiseerd via http://www.testweb.bsl.nl/. Normering De SCVT heeft goede psychometrische kwaliteiten en is genormeerd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Cotanbeoordeling Ter beoordeling aangeboden. Voor wie? Afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostische gekwalificeerde professionals, zoals (ortho)pedagogen en psychologen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in het speciaal onderwijs. Materialen SCVT Handleiding SCVT Vragenformulier SCVT Scoreformulier (25 stuks) SCVT Testmateriaal SCVT Complete Set Online scoring via http://www.testweb.bsl.nl/. Alle materialen zijn apart verkrijgbaar en als complete set verkrijgbaar. Ook interessant voor u: het boek Zelfcontrole

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.