Testtheorie

Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen

Testtheorie voorzijde
Testtheorie achterzijde
  • Testtheorie voorkant
  • Testtheorie achterkant

Al in de Oudheid zijn er voorbeelden van testonderzoek bekend. Zo beoordeelde vierduizend jaar geleden de keizer van China zijn dienaren met een soort van vorderingentoets. Op basis hiervan volgde promotie of ontslag. Pas aan het begin van de twintigste eeuw hebben tests een meer wetenschappelijke aandacht gekregen en is testonderzoek tot bloei gekomen. Dit boek, dat vooral een studieboek is, behandelt in het bijzonder de zaken op het gebied van de testtheorie die algemeen geaccepteerd zijn. Het accent ligt hierbij op gevestigde methoden en procedures. Daarbij wordt ernaar gestreefd diepgang aan helderheid te koppelen. Helderheid staat voorop in deze vierde, ingrijpend gewijzigde editie, allereerst op het gebied van het taalgebruik. Waar nodig zijn is de formulering zakelijker en bondiger gemaakt. Ingewikkelde begrippen en procedures worden meer nog dan in eerdere edities uitgelegd en verhelderd met concrete voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met vragen en opdrachten, die niet alleen de beheersing van de stof toetsen, maar vooral nieuwe inzichten te ontwikkelen. Nieuw is ook de bijlage met uitleg over de belangrijkste statistische begrippen. Dit boek maakt studenten vertrouwd met de logica, de procedures en de belangrijkste begrippen van de testtheorie.

Specificaties
ISBN/EAN 9789031347476
Auteur P.J.D. Drenth
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 501
Lengte 243.0 mm
Breedte 170.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.