Rey Visual Design Learning Test

complete set

Rey Visual Design Learning Test voorzijde
Rey Visual Design Learning Test achterzijde
  • Rey Visual Design Learning Test voorkant
  • Rey Visual Design Learning Test achterkant

Meet: de capaciteit van het korte termijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie Leeftijdsbereik: kinderen van 6 t/m 12 jaar Afnameduur: ca. 60 minuten voor de afname en 20 minuten voor de scoring Toepasbaar in: de neuropsychologische diagnostiek Kwalificatieniveau: 3 Doel van de test De Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) doet een beroep op het visuele geheugen. De testscores zijn indicatief voor de capaciteit van het kortetermijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie. De RVDLT wordt ingezet in de neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen, of voor het vaststellen van het functieniveau na schade aan het brein, bijvoorbeeld ten gevolge van een trauma of neurologische aandoening. In de neuropsychologische diagnostiek neemt de evaluatie van de geheugenfuncties een belangrijke plaats in. Wanneer blijkt dat de capaciteit van het geheugen beperkingen vertoont biedt dat aanknopingspunten voor interventies op het gebied van het dagelijks leven, school en werk. De RVDLT is een zogenoemde ‘design memory’ test, waarbij men visuele stimuli aanbiedt die uit het hoofd nagetekend dienen te worden...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031386260
Auteur P. Wilhelm
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 50
Lengte 311.0 mm
Breedte 223.0 mm
De RVDLT onderscheidt zich van andere visuele geheugentests doordat hij beter voldoet aan specifieke criteria voor dit type tests. Zo heeft de RVDLT een herkenningsfase, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen reproductie en herkenning van visuele informatie en maakt de test gebruik van complexe, ambigue test stimuli, zodat validiteitsbedreigende verbale encoderingsstrategieën zoveel mogelijk uitgesloten worden. Een bijkomend voordeel van de RVDLT is dat de opbouw van de test gelijk is aan de 15 Woordentest (Saan & Deelman, 1986), een verbale geheugentest die veelvuldig wordt toegepast. Visuele en verbale geheugenfuncties kunnen daardoor goed met elkaar worden vergeleken. Toepassingsmogelijkheden Diagnostiek: brengt in de neuropsychologische diagnostiekde visuele geheugenfuncties in kaart Wat meet de RVDLT? De RVDLT bestaat uit een leerfase, een uitgestelde reproductiefase en een herkenningsfase. Met de eerste twee fases meet de RVDLT de capaciteit van: •het kortetermijn/werkgeheugen voor visuele informatie. •het leervermogen voor visuele informatie. •het langetermijngeheugen voor visuele informatie. De herkenningsfase kan worden ingezet als controlemaat wanneer het vermoeden bestaat dat factoren als faalangst of de constructieve vaardigheden van de testpersoon een onderschatting van de testprestaties veroorzaken. Voor wie? De RVDLT wordt afgenomen in het kader van de neuropsycholische diagnostiek. De test is ondermeer af te nemen door psychologen, (ortho)pedagogen en psychiaters met een ruime kennis van testconstructie, toepassing van tests en interpretatie van testgegevens. Afname en scoring De RVDLT wordt individueel afgenomen waarbij de testfiguren via een computerscherm worden aangeboden. Er wordt handmatig gescoord aan de hand van een scoringsprotocol. Scores worden aangegeven op een speciaal scoringsformulier. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautmatiseerd met behulp van Testweb. De afname van de RVDLT neemt maximaal 60 minuten in beslag, de scoring 20 minuten. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de de Complete set van RVDLT beschikt. Normgegevens De RVDLT bevat de volgende normgegevens: •algemene jeugdbevolking kinderen van 6 t/m 12 jaar ?leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar ?herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering ?dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.