JanMurk de Vries

ûneinige beweging

JanMurk de Vries voorzijde
JanMurk de Vries achterzijde
  • JanMurk de Vries voorkant
  • JanMurk de Vries achterkant

In het werk van JanMurk de Vries (1919-2015) zit altijd beweging: lang uitgezette lijnen in het brede landschap; de beweging van het tij; takken en handen die naar omhoog reiken. Er zit ook beweging in de verhouding tussen mens en natuur, in het zoeken van de mens naar zijn relatie met omgeving en kosmos. De ‘bewogen’ mens! JanMurk de Vries ‘vertelde’ in vele technieken, als schilder, beeldhouwer, glaskunstenaar en schrijver, over zijn verhouding met mensen, landschap en religie. In zijn werk, dat nog te bewonderen is in kerken in Bolsward en Harlingen en musea in Drachten en Harlingen, weerspiegelt zich een complete wereld. Dit boek legt die wereld voor ons open. Yn it wurk fan JanMurk de Vries (1919-2015) sit altyd beweging: lang útsette linen yn it brede lânskip; de beweging fan it tij; tûken, hannen dy’t omheech rikke. Der sit ek beweging yn de ferhâlding tusken minske en natuer, yn it sykjen fan de minske nei syn relaasje mei omjouwing en kosmos. De oandiene – ‘bewogen’ – minske! JanMurk de Vries ‘fertelde’ yn in ferskaat oan technyken, as skilder, byldhouwer, glêskeunstner en skriuwer, oer syn ferhâlding ta minsken, lânskip en religy. In syn wurk, dat noch te bewûnderjen is yn tsjerken yn Boalsert en Harns en musea yn Drachten en Harns, wjerspegelet him in komplete wrâld. Dit boek leit dy wrâld foar ús iepen.

Specificaties
ISBN/EAN 9789056156022
Auteur Jaap Bruintjes
Uitgever 20 Leafdesdichten BV Bornmeer
Taal Nederlands
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 88
Lengte 256.0 mm
Breedte 201.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.