AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding

AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding voorzijde
AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding achterzijde
  • AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding voorkant
  • AVL ADHD-Vragenlijst Handleiding achterkant

Deze handleiding is onderdeel van de ADHD vragenlijst (AVL), die is ontwikkeld om bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de (gedrags)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. Daarbij verwijst ADHD naar de volgende drie basisvormen van probleemgedrag bij kinderen: a aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht) b hyperactiviteit (overbeweeglijkheid en motorische onrust) c impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag). De AVL is een vragenlijst met in totaal 18 vragen op bovengenoemde gebieden. Het invullen neemt max. 15 minuten in beslag.Voor de handmatige scoring is een scoresleutel beschikbaar. U kunt de AVL ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt: Algemene jeugdbevolking, ouders algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) meisjes 4 t/m 11 jaar jongens 4 t/m 11 jaar meisjes 12 t/m 18 jaar jongens 12 t/m 18 jaar Algemene jeugdbevolking, leerkrachten algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) meisjes 4 t/m 11 jaar jongens 4 t/m 11 jaar meisjes 12 t/m 18 jaar jongens 12 t/m 18 jaar Klinische normgroep ADHD-kinderen De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in: de symptomen zijn niet in opvallend hoge mate aanwezig de symptomen zijn in aanzienlijke mate aanwezig de symptomen zijn in hoge mate aanwezig De AVL is bruikbaar in diverse speciale zorgsituaties voor kinderen, zoals de ambulante en residentiele jeugdzorg, de daghulp, de pleegzorg en het (speciaal)onderwijs...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031385621
Auteur E.M. Scholte
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 104
Lengte 242.0 mm
Breedte 168.0 mm
Daarbij kan hij ook worden gebruikt om de effecten van de behandeling van ADHD te evalueren.De AVL voldoet ruimschoots aan de kwaliteitseisen van de COTAN en staat op de lijst van aanbevolen tests voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs. Afname is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals (kwalificatieniveau 3).

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.