ADHD-vragenlijst (AVL) - scoreformulieren

ADHD-vragenlijst (AVL) - scoreformulieren
  • ADHD-vragenlijst (AVL) - scoreformulieren voorkant
  • ADHD-vragenlijst (AVL) - scoreformulieren achterkant

Doel van de test Met de AVL achterhaalt men óf, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van gedragssymptomen van ADHD. De test geeft daarbij een indicatie van de dimensies van ADHD waarbinnen de problemen zich afspelen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit of combinaties daarvan. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, onrustig en zenuwachtig lijken, die impulsief en onnadenkend reageren, die zich slecht kunnen concentreren of die weerbarstig gedrag vertonen. Afname van de AVL helpt bij het op tijd opsporen van deze kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat zij het risico lopen zich ongunstig te ontwikkelen. Toepassing • Screening : spoort ADHD-gedragingen op. • Diagnose : stelt een ADHD-diagnose. • Behandeling/monitoring : volgt de ontwikkeling en meet de effectiviteit van behandeling. Wat meet de AVL? Met de AVL wordt nagegaan óf, en in welke mate, kinderen de gedragssymptomen van ADHD vertonen. Het instrument bevat drie subschalen: • Aandachttekort (o.a. snel afgeleid, weinig taakgericht) • Hyperactiviteit (o.a. motorische onrust) • Impulsiviteit (o.a. ongecontroleerdheid, ongeremd gedrag) Voor wie? Psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, POH GGZ-ers en andere professionele hulpverleners gebruiken de AVL om te bepalen of kinderen kenmerken van ADHD vertonen. De uitslag moet worden geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional. De AVL wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders, leerkrachten, groepsleiders etc. Afname en scoring De AVL bestaat uit 18 vragen. De beoordelaar geeft aan in welke mate er het afgelopen jaar bij het kind sprake was van de beschreven gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. De afnameduur is ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig als geautomatiseerd via Testweb. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen als u over de handleiding van de AVL beschikt. Bij handmatige scoring gebruikt men naast de scoreformulieren een sleutel. Normen De scores vergeleken met normen die het onderscheid tussen wel en geen ADHD-problematiek weergeven. De volgende normgegevens zijn beschikbaar: Algemene jeugdbevolking, ouders • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) • meisjes 4 t/m 11 jaar • jongens 4 t/m 11 jaar • meisjes 12 t/m 18 jaar • jongens 12 t/m 18 jaar Algemene jeugdbevolking, leerkrachten • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) • meisjes 4 t/m 11 jaar • jongens 4 t/m 11 jaar • meisjes 12 t/m 18 jaar • jongens 12 t/m 18 jaar Klinische normgroep ADHD-kinderen Materialen • ADHD-vragenlijst– handleiding • ADHD-vragenlijst– scoreformulieren (set van 50) • ADHD-vragenlijst- sleutel • ADHD-vragenlijst- online afname

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031344239
Auteur
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Losbladig
Pagina's 50
Lengte 298.0 mm
Breedte 212.0 mm
stelt op eenvoudige wijze gedragssymptomen van ADHD vast geeft een indicatie van de dimensies van ADHD aanbevolen test voor indicatiestelling

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.