Analytisch deel

confrontatie tussen jood en christen of wat voorafgaat aan de dogmageschiedenis

Analytisch deel voorzijde
Analytisch deel achterzijde
  • Analytisch deel voorkant
  • Analytisch deel achterkant

Begint de theologie met de leer aangaande God, de Schrift of met het Paradijsverbond? Terug naar het begin van heel de theologische ontwikkeling, daar waar God Zich kenbaar heeft gemaakt in Jezus Christus. Aan zijn bestaan, tijdens keizer Tiberius (14-37), kan niemand meer twijfelen. Pilatus veroordeelde hem namens Rome ter dood. Daarbij is zowel de christen, de jood als de heiden betrokken. Gods kenbaarheid wordt enkel manifest in Jezus. De Almachtige, zo spreekt voortdurend het boek Job, is te groot, dat wij Hem goed zouden kunnen kennen. God is ons daarin tegemoet gekomen. De onmetelijke God heeft Zich klein gemaakt in Jezus in waarheid, goedheid en schoonheid. ‘Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; daarom heeft God u voor altijd gezegend’ (Ps. 45,3). De theologie zal in samenhang met de kerkvaders en het veelkleurige middeleeuwse verstaan van de heilige Schrift doordacht moeten worden. Ooit begon de theologie bij de relatie der beide testamenten. Waarom zijn de joden grotendeels aan Jezus voorbij gegaan, terwijl Hij zelf zijn weg aflas uit hun en zijn Tenach, ons O.T.? Hier ligt het uitgangspunt voor de systematische theologie!

Specificaties
ISBN/EAN 9789462540309
Auteur Dr. Peter Veldhuizen
Uitgever Mijnbestseller B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 536
Lengte 235.0 mm
Breedte 155.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.