Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch (BDHI-D) - scoreformulieren

set van 25 formulieren

Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch (BDHI-D) - scoreformulieren
  • Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch (BDHI-D) - scoreformulieren voorkant
  • Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch (BDHI-D) - scoreformulieren achterkant

Scoreformulieren van de BDHI-D, een zelfrapportage-instrument waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre er bij iemand sprake is van hostiliteit en de neiging tot het vertonen van agressief gedrag. Verpakt per 25 stuks . Doel van de test De BDHI-D is een zelfrapportage-instrument waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre er bij iemand sprake is van hostiliteit en de neiging tot het vertonen van agressief gedrag. Het instrument is de Nederlandse bewerking van de bekendeAmerikaanse Busk Duskee Hostility Inventory. In tegenstelling tot de Amerikaanse versie die niet psychometrisch was onderzocht en die geen subschalen bevatte, is de Nederlandse BDHI-D op basis van nieuwe items en factor analyses verdeeld in 3 subschalen met hoge betrouwbaarheden. De test bestaat uit de schalen Directe Agressie (verbaal of fysiek), Indirecte Agressie (hostiliteit/wrok) en Sociale Wenselijkheid. Toepassingsmogelijkheden Screening : in diverse praktijk settings waarbij screening op de neiging tot fysieke of verbale agressie zinvol is, zoals bij het inschatten van risico’s voor werknemers in het gevangeniswezen en de GGZ of de kans op recidive in het forensische circuit. Diagnostiek : als indicator voor de aanwezigheid van gedragsstoornissen waarbij agressie en hostiliteit een rol spelen. Bruikbaar bij o.a. gedetineerden in justitiële inrichtingen en bij cliënten in de volwassenen GGZ. Behandeling : voor het geven van een aanwijzing omtrent de aard van de in te stellen behandeling. Onderzoek : in onderzoek waarin hostiliteit en geneigdheid tot agressie als variabelen zijn opgenomen. Voor wie? De BDHI-D kan worden afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd door psychologen, psychiaters en orthopedagogen. Afname en scoring De BDHI-D bestaat uit 40 uitspraken waarvan de respondent aangeeft of deze voor hem of haar waar zijn of niet. Het invullen duurt circa tien minuten. De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. Voor de handmatige scoring zijn scoringsmallen beschikbaar. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de BDHI-D Handleiding beschikt. Normgegevens De BDHI-D is in Nederland genormeerd voor 3 populaties: de algemene bevolking, psychiatrische patiënten en gedetineerden. Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden: Algemene bevolking 15 t/m 40 jaar 41 jaar en ouder. Klinische normgroep psychiatrische patiënten - 13 t/m 25 jaar - 26 t/m 40 jaar - 41 jaar en ouder - Gedetineerden - 13 t/m 25 jaar - 26 jaar en ouder

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031386338
Auteur A. Lange
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Losbladig
Pagina's
Lengte 297.0 mm
Breedte 211.0 mm
meet hostiliteit en geneigdheid tot agressie indicator voor psychopathologie geschikt voor gebruik bij indicatiestelling

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.