Handleiding SPSS

Handleiding SPSS voorzijde
Handleiding SPSS achterzijde
  • Handleiding SPSS voorkant
  • Handleiding SPSS achterkant

Handleiding SPSS is een boek dat geschreven is voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek. De nadruk in het boek ligt op het verwerken van onderzoeksvragen met SPSS. In het boek wordt gewerkt met versie 21 van SPSS, maar wie nog gebruikmaakt van versie 19 of 20 kan ook zonder problemen met dit boek uit de voeten. Het verwerken en analyseren van onderzoeksgegevens is een doevak. Daarom is het boek geschreven in een practicumvorm. Aan de hand van praktijkcases voorzien van een probleemstelling en onderzoeksdeelvragen leert de student hoe deze vragen beantwoord kunnen worden met behulp van SPSS. Het resultaat is telkens een tabel, een grafiek of een statistische analyse die een antwoord geeft op een onderzoeksdeelvraag. Door deze terugkoppeling wordt SPSS geplaatst als een onderdeel in het totale onderzoeksproces. Veel aandacht wordt ook geschonken aan het presentabel maken van de standaard SPSS lay-out, omdat de onderzoeker die zijn resultaten mondeling of schriftelijk presenteert, moet zorgen voor heldere tabellen en grafieken waarin duidelijk het antwoord op een onderzoeksdeelvraag is weergegeven. De centrale casus met probleemstelling, onderzoeksdeelvragen en enquête is het uitgangspunt voor de aan te leren SPSS-vaardigheden. Er wordt besproken hoe op basis van een enquête een SPSS-databestand gemaakt kan worden. Vervolgens komt aan de orde hoe de onderzoeksvragen met één variabele, onderzoekvragen met twee variabelen en vragen met een multiple response karakter geanalyseerd kunnen worden met behulp van SPSS. Daarna wordt stilgestaan bij de verschillen tussen statistische procedures met een beschrijvend, respectievelijk inductief karakter. Ook inductieve technieken in SPSS worden weer besproken als oplossing van een opgestelde onderzoeksdeelvraag. Aan de orde komen chi-kwadraat-analyses voor één en twee variabelen, betrouwbaarheidsintervallen, t-toets, Mann-Whitney-toets, variantieanalyse, Kruskal-Wallis-toets en regressieanalyse. Verder is er in een tweetal hoofdstukken aandacht voor het analyseren van Likert- en Osgood-antwoordschalen. Besproken wordt hoe dit type vragen op elementaire wijze weergegeven kan worden in tabellen en grafieken. Tevens wordt er een inleiding gegeven over het onderwerp itemanalyse, waarbij ook Cronbach's a wordt besproken. Doelgroep Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek.

Specificaties
ISBN/EAN 9789043026949
Auteur Johan Smits
Uitgever Pearson Benelux B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 241.0 mm
Breedte 167.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.