Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas

aan de gemeente toegelicht

Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas voorzijde
Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas achterzijde
  • Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas voorkant
  • Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas achterkant

Jan van Andel (1837-1910) was christelijk gereformeerd predikant achtereenvolgens in Zutphen, Heusden, Leeuwarden en Gorinchem. Hij schreef verschillende commentaren bij de bijbel. Zo verschenen commentaren bij Lukas, Johannes, Handelingen der Apostelen, Romeinen, 1 Corinthe, 2 Corinthe, Efeziërs, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Hebreën. Bij het oude testament schreef hij commentaren bij de kleine profeten en het Hooglied. Kenmerkend voor deze commentaren is dat zij bedoeld zijn om de Bijbel toe te lichten voor de gewone gemeenteleden. De wetenschappelijke onderbouwing laat hij in het commentaar achterwege, maar speelt op de achtergrond wel degelijk een rol.

Specificaties
ISBN/EAN 9789057194757
Auteur J. van Andel
Uitgever Importantia Publishing
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 515
Lengte 216.0 mm
Breedte 140.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.