TRETÍ TESTAMENT

KOMPENDIUM BOŽSKÝCH PREJAVOV Z DIELA ZJAVENIA "LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" MEXIKO, 1866 – 1950

TRETÍ TESTAMENT voorzijde
TRETÍ TESTAMENT achterzijde
  • TRETÍ TESTAMENT voorkant
  • TRETÍ TESTAMENT achterkant

Tretí Testament - Zbierka Božích Výrokov Redaktor a prekladate? zo španiel?iny do nem?iny: Traugott Göltenboth; spolupracovník: Victor P. Martens Vydavate? pôvodného španielskeho vydania "Libro de la Vida Verdadera". v 12 zväzkoch je Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. Apartado Postal 888, 06000 México D. F. Registrado bajo número 20111, 26002, 83848. Tretí zákon bude preložený s touto verziou z nem?iny do 25 ?alších jazykov pomocou prekladate?ského programu DeepL. Odkaz na stiahnutie: www.DeepL.com/Translator (verzia Pro) *** Kapitoly si môžete vypo?u? aj ako zvukové súbory MP4 na SoundCloud na adrese: "Geistiges Wachstum - Spiritual Growth' https://soundcloud.com/user-956003141 Ide o iniciatívu spolo?nosti Anna Maria Hosta Domovská stránka: https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com

Specificaties
ISBN/EAN 9789403643274
Auteur Anna Maria Hosta
Uitgever Mijnbestseller B.V.
Taal Slowaaks
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 532
Lengte
Breedte

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.