Van leren overleven naar leren over leven

Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG

Van leren overleven naar leren over leven voorzijde
Van leren overleven naar leren over leven achterzijde
  • Van leren overleven naar leren over leven voorkant
  • Van leren overleven naar leren over leven achterkant

Ruim een halve eeuw geleden werd in het toenmalige Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis in Groningen de eerste orgaantransplantatie uitgevoerd. Dit betrof een niertransplantatie. In het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden inmiddels alle mogelijke vormen van orgaantransplantatie verricht. Transplantatiegeneeskunde werd zo vanzelf een van de speerpunten van het UMCG, wat heeft geleid tot de oprichting van het UMCG Transplantatiecentrum, een allesomvattend centrum op het terrein van de transplantatiegeneeskunde. Dit boek biedt een overzicht van ruim 50 jaar toonaangevende klinische zorg en navenant onderzoek met de kenmerkende elementen van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. In Van leren overleven naar leren over leven wordt duidelijk dat orgaandonatie en transplantatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Tevens wordt het belang van de transplantatiegeneeskunde voor de patiënt en de samenleving toegelicht. Orgaantransplantatie is de afgelopen vijftig jaar een belangrijk maatschappelijk thema geworden dat grote investeringen van de gemeenschap vergt. Dat die investeringen het dubbel en dwars waard zijn, wordt niet alleen geschetst door de professionals, maar ook door de transplantatiepatiënten zelf. Beide groepen komen in het boek ruimschoots aan het woord. Daarnaast komt naar voren dat er de afgelopen vijftig jaar een belangrijke verschuiving plaatsvond van de focus van de zorg. Was de aandacht in de beginjaren vooral gericht op het overleven van de patiënt, waarbij het aanleren en het goed toepassen van nieuwe technieken – het leren overleven – centraal stonden, momenteel is deze meer gericht op de kwaliteit van de overleving: het opnieuw leren leven. Aan het verleggen van dit zwaartepunt hebben vooral de gunstige resultaten van diverse vormen van transplantatie bijgedragen. Dit boek dient niet alleen als een verantwoording aan zowel de donoren en hun nabestaanden als de patiënten en hun naasten, maar ook aan de gemeenschap als geheel. Het laat zien wat er met ieders inzet en investeringen op velerlei gebied in de afgelopen vijftig jaar is bereikt.

Specificaties
ISBN/EAN 9789058983343
Auteur Dr. R.H. Bakker
Uitgever Koninklijke Boom Uitgevers
Taal Nederlands
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 280
Lengte 249.0 mm
Breedte 174.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.